KYOKUSHIN KARATE KOŁOBRZEG BUNTAI

adres rejestracji: ul. Tuwima 9, 78-100 Kołobrzeg

Rejestr Starostwa Powiatowego: UK/42/09, data wpisu 12.09.2009

regon: 320770776

nip: 6711785961

nr konta bankowego: 54 1240 6508 1111 0010 2985 8030